Workshop med Liberty Toastmasters under Freedomfest!

Inlagt av admin tis, 04/18/2017 - 13:06
Workshop med Liberty Stockholm Toastmasters

Friheter serveras sällan på silverfat, utan måste förtjänas. För att stå upp för goda ideal krävs inte bara kunskap, utan handling. Effektiv handling kräver i sin tur erfarenhet, vilja och – framförallt – modet att förflytta de egna gränserna.

Liberty Stockholm Toastmasters bjuder in till en workshop som ger en glimt av hur idealister kan hjälpa varandra till personlig utveckling och samtidigt åstadkomma något större än summan av delarna. Toastmasters disciplinerade och beprövade mötesstruktur används för att illustrera vikten av arbetsdelning, interaktivitet och feedbackloopar för att inspirera till stordåd. Syftet är att väcka medvetenhet om hur en ovillkorlig öppenhet för lärande i allmänhet, och ökad förståelse om praktisk kommunikation i synnerhet, kan användas för att mobilisera krafter till social förändring.

Workshopen kommer att hållas under en del av lunchen för de intresserade. Man hinner både äta och lära sig tala väl.